Buku: Kumpulan 100 Puisi Menjelajah Rasa


kumpulan 100 puisi
Buku "Menjelajah Rasa"


Alhamdulillah puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga buku Kumpulan Puisi Menjelajah Rasa dapat diselesaikan. Buku ini adalah hasil Pelatihan Penulisan Buku Kumpulan Puisi yang diselenggarakan atas kerjasama Pusat Pengembangan Profesi Guru (P3G) Jawa Timur dan Penerbit Delta Pustaka.

Kumpulan puisi Menjelajah Rasa merupakan  karya pertama penulis dalam membuat buku kumpulan puisi.  Buku ini berisi puisi yang tercipta dari originalitas karya yang hadir dengan menjelajah rasa.  Menjelajah rasa dalam kehidupan yang dilewati penuh suka, duka, sedih, tawa, haru, bahagia, kecewa juga rasa amarah  dalam untaian bait-bait puisi yang disusun dalam satu buku Menjelajah Rasa.  Karya tercipta dari rasa yang berbalut seni dalam rangkaian kata dalam aksara penuh makna dalam kehidupan.  

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi seluruh pembaca.

 

SINOPSIS BUKU


Belum ada Komentar untuk "Buku: Kumpulan 100 Puisi Menjelajah Rasa"

Posting Komentar

Terimakasih telah suport kepada penulis dengan berkomentar secara bijak, memberikan kritik membangun dan positif

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel